Λίγα λόγια για την εταιρία medela

H εταιρία προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες πανελλαδικά σε δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα αλλά και ιδιώτες γιατρούς.  Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό καλύπτει και τους ιδιώτες και κυρίως τις νέες μητέρες με τα προϊόντα Μητρικού Θηλασμού της εταιρίας MEDELA, Ελβετικής προέλευσης.