Ευκαιρίες Εργασίας

Εάν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της ομάδας των ΛΗΤΩ, δείτε τις παρακάτω ανοιχτές θέσεις εργασίας!  

Soft1 Expert για τα κεντρικά γραφεία μας στον Κηφισό

Τα Βρεφικά Πολυκαταστήματα ΛΗΤΩ, ζητούν για άμεση πρόσληψη Soft1 Expert για την στελέχωση του IT Department, για την υλοποίηση νέων projects.

Προϋποθέσεις:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε ανάλογη θέση.
 • Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής. 
 • Γνώση της δομής της βάσης του Soft1.
 • Εμπειρία στην παραμετροποίηση του Soft1.
 • Γνώση της ORACLE SQL.
 • Εμπειρία σε προγραμματισμό JAVA Script.
 • Ικανοποιητική γνώση MS Office.
 • Επάρκεια στη χρήση Αγγλικής γλώσσας.
 • Εργατικότητα, ευελιξία, θετικό και ομαδικό πνεύμα.
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό στο  info@letoshop.gr

Η θέση αφορά τα κεντρικά μας γραφεία στον Κηφισό.
Λητώ, τα Βρεφικά Πολυκαταστήματα, με ηγετική θέση στον κλάδο, ζητούν διευθύντρια-η για τη
στελέχωση του καταστήματός τους στον Βόλο.

Προφίλ υποψηφίου /ας:
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στην διεύθυνση πολυκαταστήματος ή μεγάλου καταστήματος ανεξαρτήτως κλάδου
 • Προσήλωση στην επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων της εταιρίας
 • Εμπειρία στην οργάνωση και διοίκηση ομάδας
 • Ικανότητα επικοινωνίας και καλλιέργειας ομαδικού πνεύματος
 • Διαχείριση και εκπαίδευση προσωπικού
 • Υπευθυνότητα, οργάνωση, συνέπεια και επικέντρωση στον πελάτη
 • Έλεγχος αποθεμάτων & οργάνωση αποθήκης
 • Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής
 • Ικανοποιητική γνώση Η/Υ , MS OFFICE ή/και εμπορικών προγραμμάτων
 • Επαρκής γνώση της αγγλικής

Η εταιρεία προσφέρει:
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών & bonus

Για τους επικρατέστερους υποψηφίους/ες θα ζητηθούν συστάσεις.

Ο κωδικός της αγγελίας είναι Reference VOLOS

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό στο  info@letoshop.grΛητώ, τα Βρεφικά Πολυκαταστήματα, ζητούν πωλητή ή πωλήτρια - ταμία, για πλήρη απασχόληση, για την
στελέχωση του καταστήματος στον Κηφισό, επί της Λεωφόρου Κηφισού 90.

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία στην πώληση με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών.
 • Γνώσεις ταμείου, εμπορικών προγραμμάτων και ECDL θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Ο κωδικός της αγγελίας είναι: Reference SPERΙ

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό στο info@letoshop.gr  ή στο
fax 210 5728346.Λητώ, τα Βρεφικά Πολυκαταστήματα, ζητούν πωλητή ή πωλήτρια - ταμία, για πλήρη απασχόληση για
την στελέχωση του καταστήματος στον Βόλο.

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία στην πώληση τουλάχιστον 3 ετών.
 • Γνώσεις ταμείου, εμπορικών προγραμμάτων και ECDL θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Ο κωδικός της αγγελίας είναι: Reference SVOL

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό στο info@letoshop.gr  ή στο
fax 210 5728346.Λητώ, τα Βρεφικά Πολυκαταστήματα, ζητούν πωλητή ή πωλήτρια - ταμία, για πλήρη ή μερική
απασχόληση για την στελέχωση του καταστήματος επί της Λ. Αλίμου, στον Άλιμο.

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία στην πώληση τουλάχιστον 3 ετών.
 • Γνώσεις ταμείου, εμπορικών προγραμμάτων και ECDL θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Ο κωδικός της αγγελίας είναι: Reference SALIM

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό στο info@letoshop.gr ή στο
fax 210 5728346.Λητώ, τα Βρεφικά Πολυκαταστήματα, ζητούν πωλητή ή πωλήτρια, για πλήρη απασχόληση για την
στελέχωση του καταστήματος επί της Λ. Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή. 

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία στην πώληση τουλάχιστον 3 ετών. 
 • Γνώσεις ταμείου, εμπορικών προγραμμάτων και ECDL θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Ο κωδικός της αγγελίας είναι: Reference SMES

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό στο info@letoshop.gr ή στο fax 210 5728346.Λητώ, τα Βρεφικά Πολυκαταστήματα, ζητούν αποθηκάριο, για μερική απασχόληση, για τη στελέχωση
του καταστήματός τους στον Κηφισό, επί της Λεωφόρου Κηφισού 90.

 • Εμπειρία στη διαχείριση αποθήκης απαραίτητη. 
 • Τεχνικές γνώσεις, θα συνεκτιμηθούν.

Ο κωδικός της αγγελίας είναι: Reference APOPERI

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό στο info@letoshop.gr ή στο fax 210 5728346.Λητώ, τα Βρεφικά Πολυκαταστήματα, ζητούν πωλητή ή πωλήτρια - ταμία, για πλήρη ή μερική
απασχόληση για την στελέχωση του καταστήματος στην Κηφισιά.

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία στην πώληση τουλάχιστον 3 ετών.
 • Γνώσεις ταμείου, εμπορικών προγραμμάτων και ECDL θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Ο κωδικός της αγγελίας είναι: Reference SKIF

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό στο info@letoshop.gr ή στο fax 210 5728346.