Προϊόντα DOWN TOWN BABY

Σκοπός της εταιρείας είναι η καθ' οιονδήποτε τρόπο εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή πάσης φύσεως υφασμάτων, λευκών ειδών, ειδών προίκας, ειδών αμφίεσης, ενδυμάτων, ατομικής περιποίησης και διακοσμήσεως, επίπλων, στρωμάτων, αρωματικών χώρου, ειδών μπάνιου, φωτιστικών, διακοσμητικών αντικειμένων, οικιακών σκευών και των παρακολουθημάτων τους, καθώς και έτοιμων και άλλων υφασμάτων, εν γένει οικιακής χρήσεως, οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ειδών δώρων και πάσης φύσεως συναφών ειδών.