Προϊόντα Bumprider

Η Bumprider ως ιδέα διαμορφώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του '90, όταν πήρε μορφή η ιδέα ενός καθολικού ride-on board. Αυτή η ιδέα και ιδέα προήλθε από την εμπειρία μας από γονείς που εκφράζουν την έλλειψη τέτοιου αξεσουάρ καροτσιού.
Η ιδέα να γίνει η ζωή των γονέων ευκολότερη γρήγορα διαμόρφωσε νέες ιδέες για τον τρόπο επίλυσης προβλημάτων. Ο ένας μετά τον άλλο ήρθε στο τραπέζι σχεδίασης, μερικοί έμειναν εκεί, άλλοι μπήκαν στην παραγωγή. Σήμερα, συνεχίζουμε να προωθούμε τα προϊόντα μας, τόσο αναπτύσσοντας τις δυνατότητες αιχμής τους όσο και αναπτύσσοντας νέα προϊόντα που διευκολύνουν την οικογενειακή ζωή. Όλα ξεκίνησαν με την ιδέα ενός Ride-on board για όλους!