Οικονομικές Καταστάσεις

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
Χρήση από 1η Ιανουρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2021 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις:  Κατεβάστε το pdf (119 KB)