loyalty-card_karta-melous_image_mikroter

Μπορείτε να απολαμβάνετε και από το ηλεκτρονικό κατάστημα τα σημαντικά οφέλη που προσφέρουν τα ΛΗΤΩ στα μέλη τους!

                                                                                                  Τώρα νέοι, καλύτεροι όροι για όλα τα μέλη ΛΗΤΩ!

               Όροι και Πληροφορίες Χρήσης της κάρτας μέλους ΛΗΤΩ

 1. Μπορείτε να αποκτήσετε την ηλεκτρονική κάρτα μέλους ΛΗΤΩ κατά την επίσκεψή σας σε κάποιο από τα πολυκαταστήματα ΛΗΤΩ ή αυτόματα με την εγγραφή σας στο www.letoshop.gr.
 2. Λαμβάνετε μέσω e-mail, επιβεβαίωση για την άμεση χρήση της κάρτας.
 3. Η κάρτα μέλους ΛΗΤΩ είναι αυστηρά προσωπική και δεν μεταβιβάζεται. Είναι και παραμένει ιδιοκτησία της ΛΗΤΩ Α.Ε. και οι κάτοχοι είναι υποχρεωμένοι να την επιστρέψουν σε πρώτη ζήτηση.
 4. Δεν πρόκειται για πιστωτική ή συνδρομητική κάρτα.
 5. Η ενημέρωση της κάρτας μέλους ΛΗΤΩ με το ποσό της νέας σας αγοράς γίνεται μόνο κατά την έκδοση της απόδειξης λιανικής πώλησης, γι’ αυτό και είναι απαραίτητη η αναφορά του e-mail ή του τηλεφώνου που δηλώσατε στην εγγραφή σας, σε κάθε αγορά σας. Για την εγγραφή σας στο www.letoshop.gr, παρακαλούμε χρησιμοποιείστε το ίδιο e-mailaccount.
 6. Επιταγή δώρου 20€ προσφέρεται στον κάτοχο της κάρτας, αμέσως μόλις υλοποιηθούν αγορές συνολικού ύψους 250€ μέσα στη διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της κάρτας.
 7. Η κάρτα μέλους ΛΗΤΩ έχει ισχύ ένα έτος. Εάν σε ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης δεν έχει επιτευχθεί συνολικό ποσόν αγορών 250€ ώστε να κερδηθεί η δωροεπιταγή, τότε καθημερινά θα επεκτείνεται η διάρκεια της κάρτας κατά μία ημέρα, με αφαίρεση της αντίστοιχης μέρας -και των τυχόν πόντων της- του έτους που πέρασε, έως ότου καλυφθούν οι 250 πόντοι.
 8. Η επιταγή δώρου παραδίδεται επιτόπου από το ταμείο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως για μια νέα αγορά ή οπωσδήποτε μέσα σε 3 μήνες.
 9. Προϊόντα σε έκπτωση ή προσφορές εξαιρούνται. Το ποσόν της αγοράς τους δεν υπολογίζεται στις κάρτες μέλους ΛΗΤΩ.
 10. Για το ύψος του ποσού που έχει συγκεντρωθεί στην κάρτα σας μπορείτε να ενημερώνεστε στα ταμεία των πολυκαταστημάτων ΛΗΤΩ με το e-mail ή το τηλέφωνό σας, ή μέσω του letoshop.gr εδώ.
 11. Τα προνόμια της ηλεκτρονικής κάρτας μέλους ΛΗΤΩ ισχύουν για όλα τα βρεφικά πολυκαταστήματα ΛΗΤΩ, παντού στην Ελλάδα, εκτός από τα συνεργαζόμενα καταστήματα με τη μέθοδο franchise. Εάν η κάρτα έχει εκδοθεί σε κάποιο κατάστημα franchise, τα προνόμια της κάρτας ισχύουν αποκλειστικά για το συγκεκριμένο κατάστημα που εκδόθηκε η κάρτα.
 12. Η χρήση της κάρτας μέλους ΛΗΤΩ είναι δυνατή στο ηλεκτρονικό κατάστημα letoshop.gr με τους όρους που ισχύουν στα φυσικά καταστήματα και το διαχωρισμό πολυκαταστημάτων και franchise, όπως περιγράφεται στο 11. Αγοράζοντας από το ηλεκτρονικό κατάστημα ΛΗΤΩ, οι πόντοι προστίθενται στην κάρτα σας, εάν η αγορά διεκπεραιώθηκε από πολυκατάστημα του δικτύου ΛΗΤΩ, αλλιώς ισχύουν μόνο για το κατάστημα franchise στο οποίο υπάγεστε με βάση τον ταχυδρομικό σας κώδικα.
 13. Η κάρτα μέλους ΛΗΤΩ παρέχει τα παραπάνω προνόμια για όσο χρονικό διάστημα αυτό το πρόγραμμα προνομίων βρίσκεται σε ισχύ. Εάν το ΛΗΤΩ τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων, ή παύσει το πρόγραμμα προνομίων, συμφωνείτε πως δεν έχετε καμία αξίωση κατά της εταιρίας ΛΗΤΩ ΑΕ.
 14. Η τυχόν όποια τροποποίηση θα σας γνωστοποιείται με ανάρτηση της τροποποίησης μέσα στα καταστήματα ΛΗΤΩ ή μέσω του letoshop.gr.

Αν έχετε ήδη κάρτα μέλους, πραγματοποιήστε είσοδο στο letoshop.gr ή εγγραφείτε εδώ ώστε να την αποκτήσετε αμέσως και να επωφελείσθε από τις αγορές σας!

Κάθε στιγμή μπορείτε να πληροφορείστε πόσους πόντους έχετε, πατώντας εδώ. Ο συνολικός αριθμός πόντων που θα εμφανίζεται στο λογαριασμό, εφόσον έχετε συνδεθεί, θα αφορά τους συνολικούς πόντους όπως έχουν διαμορφωθεί από τις οριστικοποιημένες αγορές σας και όχι από αυτές που βρίσκονται στο στάδιο της εκτέλεσης.

Είστε νέος χρήστης; Δημιουργήστε λογαριασμό πατώντας εδώ.

               Σας καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια ΛΗΤΩ!

Enjoy the benefits that Leto stores offer to their members by using also the e-shop!

             Conditions and information for the use of LETO loyalty card

 1. You may aquire the online LETO loyalty card during your visit to one of our stores or automatically by your registration at www.letoshop.gr.
 2. You will receive a confirmation e-mail about the immediate use of your card.
 3. The LETO loyalty card is strictly personal and cannot be transferred from one person to another. It is and remains property of Leto SA and the holders are required to return it upon demand.
 4. It is not a credit card and cannot be used as such.
 5. Your LETO loyalty card is updated with your latest purchase only when the receipt of purchase is issued from our cashiers, which is why you need to refer to your e-mail or phone number that was stated at your registration, every time you make a purchase. For your registration at www.letoshop.gr, please use the same e-mail account.
 6. A 20€ gift voucher is offered to the card holder upon purchasing 250€ of merchandise during the period of a year from the date the card has been issued.
 7. The LETO loyalty card is active for a year of purchases. If during one year from the date of issue, the total amount of 250€ of purchases is not completed, so the gift voucher has not been issued, then, daily, the duration of the card will be increased by one day, with the deduction of the corresponding day -and the points collected on that day- of the previous year, until the 250 points are collected.
 8. The gift voucher is issued immediately from the cashier and can be used at once for any further purchases or during the period of three months from the date of issue.
 9. Products offered at a special price or participating in a promotional activity are excluded. Their value is not included in the LETO loyalty card points.
 10. For the number of points you have collected you can ask the cashier by referring to your email or your active phone number or by visiting letoshop.gr here.
 11. The privileges of the Leto loyalty card apply for all the Leto stores in Greece, apart from the franchise stores. If the loyalty card has been issued at a franchise store, the privileges of the card apply solely for the specific store where the card has been issued.
 12. The use of the online LETO loyalty card is possible for online shopping at letoshop.gr with the terms which apply for our stores and the distinction between our stores and franchise stores as mentioned for 11. By using our e-shop the points are added to your card if the purchase has been carried out by a store of the Leto network, otherwise it applies only for the franchise store you are closest to, depending on your postal code.
 13. The LETO loyalty card provides the above privileges for as long as this program of privileges remains in force. If Leto amends part of or the whole of the scheme of privileges, you agree that you have no claim against the company LETO SA.
 14. You will be informed about any possible modifications through our in-store or online posts.

If you are already a LETO loyalty card holder, you can login to letoshop.gr or subscribe here to receive it immediately and get benefits from your purchases!

You can always find out how many points you have gained, by clicking here. The total number of points that will appear in your account, as long as you are connected, will refer to the total points as they are formed by your completed purchases, not by those which will be in the execution proccess.

Are you a new user? Sign up here.

               We welcome you to the family of LETO!


* Παρακαλούμε πατήστε εδώ ώστε να κατεβάσετε τους όρους χρήσης της υπηρεσίας.