Προϊόντα Adelco kids

Το πλεονέκτημα της αξιοπιστίας, της ποιότητα και της αφοσίωσης της δυναμικής ομάδας των ανθρώπων μας, αποτελεί τον κινητήριο μοχλό των προσπαθειών μας να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη και προτίμηση των καταναλωτών

Η Adelco είχε πάντα ένα όραμα να συμβάλει στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Στόχος μας είναι η δημιουργία προϊόντων άριστης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές. Ακόμα και στους δύσκολους οικονομικά καιρούς που διανύει η χώρα μας, συνεχίζουμε να επενδύουμε στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών μας, καθώς και στην ανανέωση του μηχανολογικού και εργαστηριακού εξοπλισμού μας.