ΛΗΤΩ Βρεφικά Πολυκαταστήματα

Πρέπει να πληκτρολογήσετε τουλάχιστον 3 χαρακτήρες.
26/07/2018

Νέος διαγωνισμός από τα ΛΗΤΩ και την Micro®!

Νέος διαγωνισμός από τα ΛΗΤΩ και την Micro®!


🛴 Νέος διαγωνισμός από τα ΛΗΤΩ και την Micro®! 🎁

Κερδίστε το πατίνι Mini Micro 3in1 Deluxe Plus που μεγαλώνει μαζί με το παιδί σας και το κράνος του!

⛱ Like στην επίσημη σελίδα μας Βρεφικά Πολυκαταστήματα ΛΗΤΩ

⛱ Like στην επίσημη σελίδα του δωροθέτη Micro Scooters|Greece

⛱ Like και share (δημόσιο) την ανάρτηση του διαγωνισμού

⛱ Tag ένα φίλο/η σας στα σχόλια της ανάρτησης

⛱ Επίλέξτε το αγαπημένο σας χρώμα εδώ  https://www.letoshop.gr/diagonismos

Ένας (1) τυχερός από εσάς θα κερδίσει το Νέο Πατίνι Micro Micro® Mini 3in1 Deluxe Plus & το Κράνος Micro® Red Matt!

 

*Ο διαγωνισμός λήγει την Κυριακή 12 Αυγούστου, ώρα 11:00μμ*

Δείτε το πατίνι εδώ  bit.ly/2LpogvV
Δείτε το κράνος εδώ  bit.ly/2mNz4Fn
Λάβετε μέρος εδώ  bit.ly/2LJPtZA

 

 


Όροι διαγωνισμού:

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΛΗΤΩ A.E.» που ασχολείται με την πώληση βρεφικών ειδών (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο
«Κερδίστε το πατίνι Micro Micro® Mini 3in1 Deluxe Plus & το κράνος Micro® Red Matt!» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί διά του διαδικτυακού τόπου www.facebook.com/letoshop.gr, που αποτελεί την σελίδα του Διοργανωτή στον διαδικτυακό τόπο www.facebook.com (περαιτέρω o «Διαδικτυακός Τόπος»). Ένας (1) Νικητής θα κερδίσει ένα πατίνι Micro Micro® Mini 3in1 Deluxe Plus και ένα (1) κράνος Micro® Red Matt. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται στο πλαίσιο της προώθησης της επωνυμίας «Βρεφικά Πολυκαταστήματα ΛΗΤΩ», η οποία ανήκει στον Διοργανωτή (περαιτέρω η «Επωνυμία»).

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α' βαθμού με τους ανωτέρω, και (γ) οι εργαζόμενοι στον Διοργανωτή καθώς και οι σύζυγοί τους.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τη Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018 με την ανακοίνωση της σχετικής ανάρτησης στο Facebook (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως την Κυριακή 12 Αυγούστου 2018, ώρα 11:00μ.μ. (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να κάνουν «like» στην σελίδα του Διοργανωτή στο Facebook (https://www.facebook.com/letoshop.gr), «like» στην σελίδα του Δωροθέτη στο Facebook (https://www.facebook.com/microscootersgreece/), «like» & «share (δημόσιο)» την ανάρτηση του Διαγωνισμού, tag έναν φίλο/η, καθώς και να συμπληρώσουν το χρώμα της επιλογής τους στη σχετική φόρμα (https://www.letoshop.gr/diagonismos). Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες ή προϊόντα που εμπορεύεται ο Διοργανωτής ή οι συνεργαζόμενες με αυτόν εταιρείες (δωροθέτες ή άλλως).

6. Δώρα. Το δώρο του Διαγωνισμού (περαιτέρω το «Δώρο») είναι το εξής: Ένας (1) Νικητής θα κερδίσει ένα (1) πατίνι Micro Micro® Mini 3in1 Deluxe Plus και ένα (1) κράνος Micro® Red Matt. O Διοργανωτής δικαιούται να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση του τα ειδικότερα επιμέρους χαρακτηριστικά του Δώρου. Το Δώρο είναι προσωπικό και οι Νικητές του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Ο Νικητής του Διαγωνισμού, θα προκύψει από ηλεκτρονική κλήρωση μέσω της εφαρμογής woobox, στην οποία θα συμπεριληφθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών, όπως αυτές περιγράφονται ανωτέρω στο αρ.5. Η εν λόγω κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη του Νικητή του Δώρου θα υποβάλλονται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) ο συμμετέχοντας έχει ακολουθήσει τις διαδικασίες που περιγράφονται στο αρ. 5 του παρόντος εγγράφου, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο, εντός των διαθέσιμων χρονικών για συμμετοχή διαστημάτων από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού. Πέραν του Νικητή του Διαγωνισμού από τη σχετική κλήρωση θα αναδειχθεί επιπλέον ένας (1) επιλαχών, ο οποίος θα προκύψει από την ανωτέρω προγραφείσα διαδικασία κληρώσεως.

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση - Παραλαβή των Δώρων. Ο Νικητής του Διαγωνισμού θα ανακοινωθεί στο διαδικτυακό τόπο www.facebook.com/letoshop.gr με αναφορά “tag” του ονόματός τους. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον Νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος επτά (7) ημερών από την ανακοίνωση του ονόματός των, ή ο Νικητής του Διαγωνισμού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο www.facebook.com/letoshop.gr, δεν επικοινωνήσει για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με το Διοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση των εν λόγω Νικητή θα καταλαμβάνει ο επιλαχών, κατά τη σειρά ανάδειξής του από την κλήρωση. Αν και ο επιλαχών δεν αποδεχθεί για οποιονδήποτε λόγο το Δώρο του ή δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί του εντός επτά (7) ημερών από την σχετική ανακοίνωση του ονόματός του στη σελίδα του Διοργανωτή στο διαδικτυακό τόπο facebook (www.facebook.com/letoshop.gr), τότε και το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου και το Δώρο ακυρώνεται οριστικά. O Νικητής θα παραλάβει το δώρο του από οποιοδήποτε πολυκατάστημα ΛΗΤΩ επιθυμεί. Αν δεν είναι εφικτή η μετακίνηση σε κάποιο κατάστημα λόγω απόστασης, η αποστολή του δώρου θα γίνει με κούριερ, στη διεύθυνση που θα δηλώσει ο Νικητής, εφόσον έχει ήδη επιβεβαιώσει την αποδοχή του δώρου, όπως αναφέρεται στην άνω παράγραφο.

9. Ευθύνη. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η συμμετοχή στον διαγωνισμό και η ολοκλήρωση από τον εκάστοτε συμμετέχοντα των διαδικασιών συμμετοχής όπως αυτές περιγράφονται στο αρ. 5 του παρόντος. Επιπλέον, ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται για οποιοδήποτε ουσιαστικό ελάττωμα εμφανιστεί στα Δώρα, για το οποίο ο Νικητής θα μπορεί απευθείας να επικοινωνεί με τις αντιπροσωπείες αυτών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

10. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα σελίδα του Διοργανωτή στο www.letoshop.gr. Η παρούσα προωθητική ενέργεια δεν διενεργείται από το Facebook, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook.

11. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής σάς ενημερώνει ότι ο ίδιος ή/ και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, που θα συλλέξουν από τους συμμετέχοντες σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον αρ. 5 ανωτέρω, με σκοπό την ανακήρυξη των νικητών του Διαγωνισμού, τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αυτού και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Μετά την ανακήρυξη των Νικητών και την απόδοση των Δώρων, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό παραμένουν στη διάθεση του Διοργανωτή, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό με σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών του Διοργανωτή, αλλά και γενικότερων δράσεων που ο Διοργανωτής επιθυμεί να επικοινωνήσει. Η επικοινωνία αυτή είναι δυνατόν να διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή μέσω έγγραφου αιτήματος του συμμετέχοντα. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ' εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς. Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο: 2105739294.

12. Ανάκληση Προκήρυξης - Τροποποίηση Όρων. Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένων της διάρκειας του Διαγωνισμού, των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων και ανάδειξης του Νικητή, καθώς και των διαδικασιών συμμετοχής), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της σελίδας του Διοργανωτή στο διαδικτυακό τόπο Facebook (www.facebook.com/letoshop.gr), με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

13. Πληροφορίες - Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 2105739294, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 09:00 έως τις 16:00.

14. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

15. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.