ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΗΤΩ ΑΕ

 

H Εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΗΤΩ ΑΕ υποστηρίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να εργάζονται σε ένα περιβάλλον που σέβεται την αξιοπρέπεια, την αξία και τα ανθρώπινα δικαιώματα κάθε ατόμου. Δεσμεύεται να διασφαλίσει ένα χώρο εργασίας χωρίς βία, παρενόχληση και εκφοβισμό. Για τη διασφάλιση αυτού, η Εταιρεία δεν θα ανεχθεί κανένα γεγονός βίας ή παρενόχλησης εντός του χώρου εργασίας.

 

H Εταιρεία δεσμεύεται περαιτέρω να διερευνήσει τυχόν παράπονα σχετικά με παρενόχληση και εκφοβισμό στο χώρο εργασίας, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προοδευτικής πειθαρχίας (ProgressiveDiscipline*), μέχρι και της εφαρμογής του τερματισμού της συνεργασίας για τον/τους υπαίτιο/ους.

 

Ο Ποινικός Κώδικας της Ελλάδας ορίζει ως παράνομα συγκεκριμένα θέματα όπως βίαιες πράξεις, σεξουαλική παρενόχληση, απειλές και συμπεριφορές όπως η βία στην εργασία. Σε περίπτωση οποιουδήποτε από τα παραπάνω, η Εταιρεία δύναται να επικοινωνήσει με την αστυνομία.

 

1. Η Δήλωση Πολιτικής

 

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) αναγνωρίζει ότι «η σεξουαλική παρενόχληση ή η βία στον κόσμο της εργασίας συνιστά παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή/και κατάχρηση. Αποτελεί απειλή για τις ίσες ευκαιρίες και είναι απαράδεκτη και ασυμβίβαστη με την αξιοπρεπή εργασία».

 

Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τα διεθνή πρότυπα εργασίας για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία. Ειδικότερα, η Εταιρεία τηρεί τους κανόνες που ορίζονται από:

 

a)        τη Σύμβαση του ΟΗΕ για την εξάλειψη όλων των μορφών διάκρισης κατά των γυναικών (CEDAW).

b)                 τη Σύμβαση της ΔΟΕ σχετικά με την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας.

c)        τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης).

d)                 το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ και την Οδηγία 2004/113/ΕΚ.

καθώς και στους ισχύοντες τοπικούς νόμους, δηλαδή τον Νόμο 4808/2021 που ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία τη Σύμβαση Νο. 190 της ΔΟΕ για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας.

 

Η ΛΗΤΩ ΑΕ δεσμεύεται να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους τους υπαλλήλους της χωρίς παράνομες διακρίσεις για οποιονδήποτε λόγο και απαλλαγμένο από παράνομη βία ή παρενόχληση στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης. Η Εταιρεία διατηρεί πολιτική μηδενικής ανοχής για οποιαδήποτε μορφή βίας ή παρενόχλησης στο χώρο εργασίας. Αντιμετωπίζει όλα τα περιστατικά σοβαρά και διερευνά αμέσως όλους τους ισχυρισμούς για βία και σεξουαλική παρενόχληση. Οποιοδήποτε άτομο διαπιστωθεί ότι έχει εφαρμόσει βία ή παρενοχλήσει σεξουαλικά άλλον θα αντιμετωπίσει πειθαρχικές κυρώσεις, έως και την απόλυση από την εργασία.

 

Όλα τα παράπονα για βία ή σεξουαλική παρενόχληση θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και θα αντιμετωπίζονται με σεβασμό και εμπιστευτικότητα.

 

Ωστόσο, τα άτομα που υποβάλλουν καταγγελίες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο κατηγορούμενος - καταγγελλόμενος πρέπει να λάβει πληροφορίες σχετικά με την καταγγελία και μια ευκαιρία να παρουσιάσει τη δική του πλευρά των γεγονότων. Κανείς δε θα δεχτεί αντίποινα για την υποβολή μιας τέτοιας καταγγελίας, ακόμη και αν η καταγγελία κριθεί αβάσιμη.

 

Ωστόσο, οι καταγγελίες που διαπιστώθηκε ότι έγιναν με κακόβουλο τρόπο, βασισμένες σε εσκεμμένα ψευδείς ισχυρισμούς συμπεριφοράς, ενδέχεται να υπόκεινται σε πειθαρχικά μέτρα. Λαμβάνεται υπόψη ότι «σκόπιμα ψευδείς ισχυρισμοί συμπεριφοράς» σημαίνει ότι :

i.          η συμπεριφορά για την οποία παραπονέθηκε δε συνέβη καθόλου, για παράδειγμα,

a.    δεν υπήρξε φυσική επαφή ή

b.   δεν έγινε η αναφορά που καταγγέλθηκε.

ii.          δεν σημαίνει ότι το άτομο που έκανε την καταγγελία παρερμήνευσε τη σωματική επαφή ή ένα σχόλιο σεξουαλικής φύσης, ενώ δεν υπήρχε σκοπός να πραγματοποιηθεί βία ή παρενόχληση και εύλογα δεν ερμηνεύεται ως σεξουαλική παρενόχληση.

 

*Ορισμός τηςπροοδευτικής πειθαρχίας (ProgressiveDiscipline):

 

Βήμα 1: Λεκτική προειδοποίηση. Σε αυτό το βήμα, ο προϊστάμενος ενημερώνει τον υπάλληλο για τις ανησυχίες του και ακούει κάθε πληροφορία που παρέχει ο υπάλληλος.

Βήμα 2: Γραπτή προειδοποίηση.

Βήμα 3: Αναστολή.

Βήμα 4: Τερματισμός.

(ανάλογα την σοβαρότητα του γεγονότος μπορεί να εφαρμοστεί οποιοδήποτε βήμα)

 

2. Ορισμός της Βίας, Σεξουαλικής Παρενόχλησης και Διάκρισης

Σύμφωνα με τους σχετικούς Κανονισμούς για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία:

 

Α. Η «Bία στο χώρο εργασίας» είναι οποιαδήποτε πράξη ή απειλή σωματικής βίας, εκφοβισμού ή άλλης απειλητικής διασπαστικής συμπεριφοράς που εμφανίζεται στο χώρο εργασίας. Κυμαίνεται από απειλές και λεκτική κακοποίηση έως σωματικές επιθέσεις, ακόμη και ανθρωποκτονία. Μπορεί να επηρεάσει και να εμπλέξει υπαλλήλους, συνεργάτες, πελάτες και επισκέπτες.

Ενδεικτικά Παραδείγματα :

 • επιθετική ή απειλητική συμπεριφορά,
 • διάδοση κακόβουλων φημών για ένα άτομο ή μια ομάδα, αποκλείοντας κοινωνικά ή απομονώνοντας κάποιον,
 • χρήση προσβλητικού χιούμορ, που περιλαμβάνει ρατσιστικά, θρησκευτικά, σεξιστικά αστεία ή αστεία με βάση την εθνότητα,
 • υποτιμητικά σχόλια που αφορούν στο φύλο, τη φυλή, εθνότητα, εθνική καταγωγή, ηλικία, αναπηρία, θρησκεία, σεξουαλικό προσανατολισμό, ταυτότητα ή έκφραση φύλου ή σε οποιοδήποτε άλλο νομικά προστατευόμενο χαρακτηριστικό ενός άλλου προσώπου,
 • δημόσια γελοιοποίηση άλλου προσώπου,
 • λήψη, ανάρτηση, προβολή, δημοσίευση, φωτογράφηση, εκτύπωση, διανομή πορνογραφικών, άσεμνων, προσβλητικών ή ανάρμοστων υλικών ή υλικών εθνικού, θρησκευτικού ή ρατσιστικού χαρακτήρα,
 • συνεχής και ασφυκτική παρακολούθηση και επίβλεψη,
 • καταστροφή, απόκρυψη ή κλοπή προσωπικών αντικειμένων ή εξοπλισμού εργασίας,
 • αποκλεισμός αιτήσεων άδειας, εκπαίδευσης ή προαγωγής με αυθαίρετο τρόπο,
 • σωματική κακοποίηση.

Β. «Παρενόχληση» σημαίνει οποιαδήποτε συμπεριφορά, σχόλιο, επίδειξη, ενέργεια ή χειρονομία που επηρεάζει αρνητικά την ψυχολογική ή σωματική κατάσταση του εργαζομένου.

 

Σεξουαλική παρενόχληση είναι κάθε μορφή ανεπιθύμητης συμπεριφοράς σεξουαλικής φύσης που παραβιάζει την αξιοπρέπεια του ατόμου προς το οποίο στρέφεται η συμπεριφορά και/ή δημιουργεί ένα περιβάλλον εχθρικό, εκφοβιστικό ή ταπεινωτικό.

Η σεξουαλική παρενόχληση επηρεάζει επιζήμια το εργασιακό περιβάλλον ή οδηγεί σε δυσμενείς συνέπειες που σχετίζονται με την εργασία για τα θύματα της παρενόχλησης. Η σεξουαλική παρενόχληση περιλαμβάνει επίσης καταστάσεις όταν ζητείται από ένα άτομο να συμμετάσχει σε σεξουαλικές δραστηριότητες ως προϋπόθεση για την απασχόληση αυτού του ατόμου. Η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα περιστατικά και ενέργειες που συνιστούν παρενόχληση και μπορεί να είναι σωματική, λεκτική και μη λεκτική.

 

Η συμπεριφορά θα κριθεί σύμφωνα με ένα πρότυπο «λογικής γυναίκας» που σημαίνει ότι εάν μια τέτοια συμπεριφορά είναι εύλογα προσβλητική για τις γυναίκες, θα παραβιάζει την πολιτική, ανεξάρτητα από τις προσωπικές προθέσεις ή την άποψη του δράστη για την καταλληλόλητα της συμπεριφοράς.

 

Παραδείγματα συμπεριφοράς ή συμπεριφοράς που συνιστούν σεξουαλική παρενόχληση περιλαμβάνουν, -αλλά δεν περιορίζονται- σε:

 

Σωματική συμπεριφορά

• Ανεπιθύμητη σωματική επαφή, συμπεριλαμβανομένου του χαϊδέματος, του τσιμπήματος, του φιλιού, της αγκαλιάς, του ακατάλληλου αγγίγματος,

• Σωματική βία,

• Χρήση απειλών ή ανταμοιβών που σχετίζονται με την εργασία για να ζητηθούν σεξουαλικές χάρες.

 

Λεκτική συμπεριφορά

• Σχόλια για την εμφάνιση, την ηλικία, την ιδιωτική ζωή ενός υπαλλήλου κ.λπ.,

• Σεξουαλικά σχόλια ,

• Επαναλαμβανόμενες και ανεπιθύμητες κοινωνικές προσκλήσεις για ραντεβού ή σωματική οικειότητα,

• Προσβολές με βάση το φύλο του εργαζόμενου,

• Αποστολή σεξουαλικών μηνυμάτων (μέσω τηλεφώνου ή μέσω email).

 

 

Μη λεκτική συμπεριφορά

• Εμφάνιση σεξουαλικού υλικού,

• Σεξουαλικά προκλητικές χειρονομίες.

 

Οποιοσδήποτε μπορεί να είναι καταγγέλλων βίας ή σεξουαλικής παρενόχλησης, ανεξάρτητα από το φύλο του και το φύλο του παρενοχλητή. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί επίσης να συμβεί μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η συμπεριφορά η οποία είναι σεξουαλικής φύσης είναι ανεπιθύμητη από το άτομο προς το οποίο απευθύνεται.

 

Συνιστάται η σωματική επαφή μεταξύ ανδρών και γυναικών να περιορίζεται σε συνήθεις ενέργειες όπως η χειραψία, έως ότου τα εμπλεκόμενα άτομα εξοικειωθούν επαρκώς για να καθορίσουν τις δικές τους αποδεκτές πρακτικές. Δεν υπάρχει χώρος και είναι περιττά στο εργασιακό περιβάλλον τα σεξουαλικά λόγια. Αυτή η πολιτική δεν έχει σκοπό να δημιουργήσει νέα ή μη φυσιολογικά πρότυπα συμπεριφοράς αλλά στο να περιορίσει / εξαλείψει συμπεριφορές που δημιουργούν προβλήματα.

Γ. Διάκριση ορίζεται ώς εξής:

 • Κάθε πράξη ή παράλειψη που αποκλείει ή θέτει σε εμφανώς μειονεκτική θέση τα πρόσωπα λόγω φύλου, ηλικίας, καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, θρησκευτικών πεποιθήσεων, καθώς και κάθε εντολή, παρότρυνση ή συστηματική ενθάρρυνση προσώπων να προβαίνουν σε δυσμενή ή άνιση μεταχείριση άλλων λόγω φύλου, ηλικίας, καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, θρησκευτικών πεποιθήσεων (άμεση διάκριση),
 • κάθε πράξη ή παράλειψη που θέτει σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση τα πρόσωπα λόγω φύλου, ηλικίας, καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, θρησκευτικών πεποιθήσεων, δυνάμει ενός ουδέτερου εκ πρώτης όψεως κριτηρίου ή πρακτικής, εκτός αν αυτό το κριτήριο ή η πρακτική δικαιολογείται αντικειμενικά από νόμιμο σκοπό και τα μέσα για την επίτευξη του εν λόγω σκοπού είναι πρόσφορα και αναγκαία (έμμεση διάκριση).

Ενδεικτικά παραδείγματα:

-           παρεμπόδιση της ανέλιξης προσώπου λόγω ηλικίας, φύλου, καταγωγής, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων,

-           μη πρόσβαση προσώπου σε προνόμια και διευκολύνσεις προς όλο το προσωπικό λόγω φύλου, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, θρησκευτικών πεποιθήσεων.

 

3. Πολιτική

H Εταιρεία θα λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για την εξάλειψη του εκφοβισμού και της παρενόχλησης στο χώρο εργασίας,

σύμφωνα με τον εργασιακό νόμο 4808/2021 και αποφασίζει να δείχνει μηδενική ανοχή σε τέτοιας μορφής συμπεριφορές για να διασφαλίσει την υγεία και την ασφάλεια κάθε εργαζομένου. Οι συμπεριφορές βίας και παρενόχλησης περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε «λεκτική επιθετικότητα ή προσβολές, βανδαλισμό προσωπικών αντικειμένων και διάδοση κακόβουλων φημών, σωματική βία, κ.ά. ».

H Εταιρεία ενθαρρύνει οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους του που είναι μάρτυρες ή θύματα παρενόχλησης ή εκφοβισμού να γνωστοποιήσουν τις πληροφορίες το συντομότερο δυνατό, ώστε να ξεκινήσει αμέσως μια έρευνα.

Επιδιώκοντας ένα περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση, HΕταιρεία δεσμεύεται να αποτρέψει πλήρως ή/και να αντιμετωπίσει τυχόν περιπτώσεις παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, μέσω:

 

a)          Παροχής ενημέρωσης , εκπαίδευσης και κατάρτισης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι κατανοούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την παρενόχληση,

b)          Διασφάλισης ότι οι υπεύθυνοι διαχείρισης καταγγελιών κατανοούν πώς να αντιδρούν σε περιστατικά παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου συλλογής πληροφοριών, της εχεμύθειας, του τρόπου δράσης, του τρόπου αντιμετώπισης του απορρήτου, του τρόπου τεκμηρίωσης και του τρόπου διατήρησης αρχείων,

c)           Παροχής μιας διαδικασίας για παράπονα (που περιγράφεται παρακάτω) που είναι δίκαιη, έγκαιρη και αποτελεσματική, και

d)          Προώθησης κατάλληλων προτύπων συμπεριφοράς.

Αυτή η πολιτική απαγορεύει επίσης σε οποιοδήποτε άτομο στην Εταιρεία που είναι σε θέση να χορηγήσει ή να αρνηθεί ένα όφελος (σε άλλον εργαζόμενο) να τον προσεγγίζει σεξουαλικά ή να τον προωθεί στην εργασία. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει από συνάδελφο σε συνάδελφο ή προϊστάμενους και διευθυντές σε υπάλληλο. Επιπλέον, δεν επιτρέπονται τυχόν αντίποινα για την απόρριψη αυτών των προσεγγίσεων.

HΕταιρεία δεν θα επιτρέπει επίσης τη δημιουργία τοξικού εργασιακού περιβάλλοντος, όπως δημιουργείται από σχόλια ή οποιεσδήποτε μορφές συμπεριφοράς που είναι γνωστό ότι δεν είναι ευπρόσδεκτες. HΕταιρεία θα διερευνήσει όλα τα παράπονα για να αποτρέψει τη δημιουργία τοξικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Επιπλέον, όλοι οι εργαζόμενοι που βιώνουν παρενόχληση κατά τη διάρκεια της εργασίας τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία χωρίς κανέναν φόβο αντιποίνων. HΕταιρεία θα διασφαλίσει τη διεξαγωγή έρευνας για τυχόν περιστατικά ή παράπονα για βία ή παρενόχληση στο χώρο εργασίας, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση.

 

Στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης του προσωπικού η Εταιρεία λαμβάνει τα εξής μέτρα:

§  Οργανώνει στοχευμένες συναντήσεις προσωπικού για τη συζήτηση σχετικών θεμάτων και την έγκαιρη αντιμετώπιση δυνητικών κινδύνων.

§  Πραγματοποιεί εσωτερικές συναντήσεις για την ενημέρωση των                                                                 

εργαζομένων σχετικά με την πολιτική.

3.1 Πολιτική σχετικά με την εμφάνιση Βίας στον Χώρο  Εργασίας

 

Η Εταιρεία δε θα ανεχθεί τη βία στο χώρο εργασίας για κανένα λόγο. Εργαζόμενοι που απειλούν, εκφοβίζουν ή χτυπούν οποιονδήποτε συνάδελφο, προϊστάμενο, διευθυντή, πελάτη ή άλλο άτομο με το οποίο έρχονται σε επαφή κατά την εκτέλεση των εργασιακών τους καθηκόντων ή που εμπλέκονται σε οποιαδήποτε μορφή εχθρικών ενεργειών ή απειλών, επιθετικής ή βίαιης ενέργειας κατά την υπηρεσία ή στους χώρους της Εταιρείας, θα υπόκεινται σε άμεση απόλυση.

Κάθε υπάλληλος που έχει υποστεί ή απειληθεί με οποιαδήποτε πράξη βίας θα πρέπει να αναφέρει αμέσως το θέμα στη Διεύθυνση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού. Το θέμα θα διερευνάται ενδελεχώς. Τα αντίποινα εναντίον οποιουδήποτε ατόμου που αναφέρει εχθρικές ενέργειες ή απειλές βίας στο χώρο εργασίας δε θα γίνουν ανεκτά.

Οι εργαζόμενοι δεν επιτρέπεται να κατέχουν οποιαδήποτε μορφής όπλα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας, ακόμη και αν φυλάσσονται στο όχημα του υπαλλήλου. Οποιοσδήποτε εργαζόμενος διαπιστωθεί ότι έχει στην κατοχή του όπλο κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας θα υπόκειται σε άμεση απόλυση. Οι εργαζόμενοι που αποτυγχάνουν να υποβληθούν ή να συνεργαστούν πλήρως σε τέτοιες αναζητήσεις θα υπόκεινται σε πειθαρχικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης.

Οι προϊστάμενοι και οι διευθυντές πρέπει να παρακολουθούν προσεκτικά τη συμπεριφορά των εργαζομένων για να διασφαλίσουν ότι δεν λαμβάνουν χώρα εχθρικές ενέργειες ή απειλές, επιθετικής ή ενέργειες βίας στο χώρο εργασίας. Οι προϊστάμενοι και οι διευθυντές που είναι μάρτυρες οποιασδήποτε τέτοιας συμπεριφοράς ή υποψιάζονται ότι υπάρχει τέτοια συμπεριφορά πρέπει να το αναφέρουν αμέσως στη Διεύθυνση του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι προϊστάμενοι και οι διευθυντές που ανέχονται εχθρικές ενέργειες ή απειλές, επιθετική ή βίαιη συμπεριφορά στο χώρο εργασίας ή που δεν αναφέρουν έγκαιρα τέτοια συμπεριφορά όπως προβλέπεται στην παρούσα Πολιτική, θα υπόκεινται επίσης σε κατάλληλες πειθαρχικές ποινές, συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης.

 

4. Πεδίο εφαρμογής

 

Αυτή η εσωτερική πολιτική αφορά και ισχύει για:

 

      i.         Όλους τους εργαζόμενους της Εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων με σύμβαση έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έμμισθης εντολής καθώς και άτομα που παρακολουθούν κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων των ασκούμενων και των μαθητευόμενων, εθελοντές, καθώς και εργαζόμενους των οποίων η σχέση εργασίας έχει λήξει, αλλά και άτομα που αιτούνται εργασία και εργαζόμενους στην άτυπη οικονομία,

   ii.              Όλους τους συνεργάτες – εργαζόμενους των εταιρειών που συνεργάζεται η Εταιρεία ,

   iii.            Όλους τους εργολάβους και εργαζόμενους αυτών που σχετίζονται με την Εταιρεία.

 

Η βία και παρενόχληση απαγορεύεται είτε λαμβάνει χώρα εντός των εγκαταστάσεων της Εταιρείας είτε εκτός, συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών εκδηλώσεων, επαγγελματικών ταξιδιών, εκπαιδευτικών συνεδριών ή συνεδρίων που χρηματοδοτούνται από την Εταιρεία.

 

Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να αναφέρουν ανεπιθύμητη συμπεριφορά Βίας ή Παρενόχλησης από τρίτους στο χώρο εργασίας. Ενώ η Εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει τη συμπεριφορά των μη εργαζομένων, η διοίκηση θα απευθύνει τη σχετική καταγγελία στους κατάλληλους εκπροσώπους του εργοδότη του τρίτου μέρους.

 

Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτής της Πολιτικής Βίας και Παρενόχλησης και της τοπικής νομοθεσίας, οι εθνικοί νόμοι θα υπερισχύουν της παρούσας Πολιτικής στο βαθμό που προσφέρουν ευρύτερη προστασία. αλλά κανένας νόμος δεν θα περιορίζει την προστασία που προσφέρει η πολιτική της Εταιρείας.

 

5. Διαδικασίες καταγγελίας

 

Οποιοσδήποτε υφίσταται βία ή παρενόχληση θα πρέπει να υποβάλει τα παράπονά του γραπτώς. Σε περίπτωση προφορικής καταγγελίας, η καταγγελία θα καταγραφεί από τον παραλήπτη της καταγγελίας και θα ληφθούν οι υπογραφές του Καταγγέλλοντος. Ο καταγγέλλων μπορεί είτε να υποβάλει ένα έντυπο «Έντυπο Αναφοράς βίας και παρενόχλησης» (το έντυπο παρέχεται στην παρούσα Πολιτική) στην Διευθύντρια Επιχειρηματικής Λειτουργίας και Ανθρωπίνων Πόρων κυρία Αγγελική Τσέκου στο κάτωθι email: [email protected]

 

Η Εταιρεία ενθαρρύνει τις επώνυμες καταγγελίες. Οι ανώνυμες καταγγελίες καθιστούν το έργο της ενδελεχούς διερεύνησης εξαιρετικά δύσκολο ή και αδύνατο, λόγω της δυσκολίας παροχής στοιχείων από έναν ανώνυμο καταγγέλλοντα (π.χ. συνομιλία, συνάντηση για την παροχή διευκρινίσεων κατά τη διάρκεια της διερεύνησης), όπως επίσης και της αξιολόγησης της αξιοπιστίας της καταγγελίας.

Ωστόσο, ακόμη και οι ανώνυμες καταγγελίες θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και θα διερευνώνται. Ειδικότερα, οι υποβαλλόμενες ανώνυμες καταγγελίες εξετάζονται ανάλογα με τον βαθμό τεκμηρίωσής τους και τη δυνατότητα εντοπισμού της ασύμβατης με την παρούσα Πολιτική ενέργειας που περιγράφουν.

 

Όλα τα παράπονα πρέπει να υποβάλλονται εντός 3 μηνών από την ημερομηνία του συμβάντος/του τελευταίου περιστατικού. Ο Διευθυντής του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί να παρατείνει το χρονοδιάγραμμα για λόγους που καταγράφονται εγγράφως, εάν βεβαιωθεί ότι αυτοί οι λόγοι εμπόδισαν την υποβολή της καταγγελίας. Οι καταγγελίες θα πρέπει να συνοδεύονται από υποστηρικτικά στοιχεία σε όλες τις μορφές (έγγραφα, βίντεο, email, γραπτά μηνύματα ή φωνητικά μηνύματα, μάρτυρες κ.λπ.). Οι καταγγέλλοντες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η καθυστέρηση στην υποβολή καταγγελίας θα καταστήσει πιο δύσκολη τη δίκαιη και πλήρη διερεύνηση της καταγγελίας.

 

Όταν η Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων λάβει καταγγελία για βία ή παρενόχληση, θα :

• καταγράψει αμέσως τις ημερομηνίες, τις ώρες και τα γεγονότα των περιστατικών,

• εξακριβώσει τις απόψεις του Θιγόμενου ως προς το αποτέλεσμα που θέλει,

• βεβαιωθεί ότι ο Καταγγέλλων κατανοεί τις διαδικασίες της Εταιρείας για την αντιμετώπιση της καταγγελίας,

• συζητήσει και συμφωνήσει τα επόμενα βήματα:

Øείτε άτυπη είτε επίσημη καταγγελία, με την κατανόηση ότι η επιλογή να επιλυθεί ανεπίσημα το ζήτημα δεν αποκλείει τον Καταγγέλλοντα από το να συνεχίσει επίσημη καταγγελία εάν δεν είναι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα,

• κρατήσει εμπιστευτικό αρχείο όλων των συζητήσεων,

• βεβαιωθεί ότι ο Καταγγέλλων γνωρίζει ότι μπορούν να υποβάλουν την καταγγελία εκτός της Εταιρείας μέσω του σχετικού νομικού πλαισίου,

• ετοιμάσει κείμενο περιγραφής της καταγγελίας και να στείλει αντίγραφο αυτού που να περιγράφει την καταγγελία στον καταγγελλόμενο εντός 10 ημερών από την παραλαβή της καταγγελίας.

 

Σε περίπτωση που ο καταγγελόμενος είναι από την Εκτελεστική ομάδα Διοίκησης της Εταιρείας και εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο στην καταγγελία για βία ή παρενόχληση, αυτό το άτομο δεν θα εμπλακεί σε καμία από τις διαδικασίες και η καταγγελία θα διεκπεραιωθεί από τον επικεφαλής του τμήματος HR και το νομικό τμήμα της Εταιρείας.

 

Μηχανισμός επίλυσης παραπόνων

 

Εάν ο Θιγόμενος υποβάλει επίσημη καταγγελία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός καταγγελίας για την επίλυση του ζητήματος.

 

Η Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων κατά την παραλαβή της επίσημης καταγγελίας διενεργεί προκαταρκτική εξέταση (εντός 2 εβδομάδων από την παραλαβή της καταγγελίας) προκειμένου να προσδιορίσουν εάν υπάρχουν λόγοι για περαιτέρω διερεύνηση της καταγγελίας. Σε αυτό το σημείο, η Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων θα πάρει συνέντευξη από το θιγόμενο και τον καταγγελλόμενο (φερόμενος ως παρενοχλητής), καθώς και πιθανά με άλλα σχετικά τρίτα μέρη χωριστά και αμερόληπτα.

 

Σε περίπτωση που η Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η καταγγελία δεν είναι άξια συνέχειας (και δεν χρειάζεται να συνεχίσει στα επόμενα βήματα), θα ενημερώσει γραπτώς το θιγόμενο και τον καταγγελλόμενο για το λόγο για τον οποίο δε συνεχίστηκε η καταγγελία για Βία ή παρενόχληση.

 

Διαφορετικά, η Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων θα συντάξει το κείμενο περιγραφής της καταγγελίας και θα ζητήσει γραπτές εξηγήσεις, σχετικά με τις κατηγορίες, από τον καταγγελλόμενο.

 

Ο καταγγελλόμενος θα πρέπει να υποβάλει - εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης του κειμένου γραπτή απάντηση στην Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων μαζί με τυχόν έγγραφα, ονόματα και διευθύνσεις μαρτύρων ή/και άλλα στοιχεία που μπορούν να στηρίξουν τους ισχυρισμούς του/της.

 

Η Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων θα δημιουργήσει μια αναφορά με βάση το υλικό που έχουν συλλέξει από το Θιγόμενο και τον καταγγελλόμενο και θα τη μοιραστεί με τα δύο μέρη. Οι μάρτυρες που υποδεικνύονται και από τα δύο μέρη θα εξεταστούν επίσης και θα ληφθούν υπόψη οι καταθέσεις τους. Όλες οι διαδικασίες θα τεκμηριωθούν.

 

Μετά την εξέταση όλων των αποδεικτικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν η Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων θα εκδώσει την Έκθεση Διερεύνησης, που περιέχει τις έρευνες, τα ευρήματα και τυχόν συστάσεις προς την Εκτελεστική Ομάδα Διοίκησης η οποία αποτελείται από τους : (Διευθύντρια Επιχειρηματικής Λειτουργίας και Ανθρωπίνων Πόρων κυρία Αγγελική Τσέκου, τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο RonaldBarkshire και τον Οικονομικό Διευθυντή κύριο Παναγιώτη Κουβαρά), εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση της έρευνας. Η Έκθεση Διερεύνησης διανέμεται επίσης στο Θιγόμενο και στον Καταγγελλόμενο.

 

Εάν η Έκθεση Διερεύνησης καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η παρενόχληση έλαβε χώρα, η Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων θα προτείνει στην Εκτελεστική Ομάδα Διοίκησης ποιες είναι οι κατάλληλες ενέργειες για το Θιγόμενο (σε συνεννόηση με τον Καταγγέλλοντα).

Ενέργειες που μπορούν να πραγματοποιηθούν: έγγραφη συγγνώμη, αλλαγή εργασιακών σχέσεων, αλλαγή τμημάτων ή θέσεων, προαγωγή εάν ο Καταγγέλλων υποβιβάστηκε ως αποτέλεσμα της παρενόχλησης, εκπαίδευση του καταγγελλόμενου, αναστολή ή απόλυση του καταγγελλόμενου. Ο τελικός καθορισμός της κατάλληλης πορείας δράσης είναι απόφαση της Εκτελεστικής Ομάδας Διοίκησης.

 

Η όλη διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της επίσημης καταγγελίας.

 

Η Εταιρεία θα τηρεί αρχείο όλων των ενεργειών που έλαβε και θα διασφαλίσει ότι η κατάσταση έχει επιλυθεί και ότι ο Θιγόμενος είναι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Η Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων διασφαλίζει ότι όλα τα αρχεία που αφορούν στο θέμα τηρούνται απόρρητα.

 

Εξωτερικοί μηχανισμοί παραπόνων

 

Αυτή η Πολιτική Βίας και Παρενόχλησης δεν υποκαθιστά τις νομικές διαδικασίες που έχει θεσπίσει το δικαστικό σύστημα του κράτους ούτε στερεί από τα άτομα το δικαίωμά τους να αναζητούν δικαιοσύνη βάσει των νόμων.

Η Εταιρεία ενημερώνει το προσωπικό ότι οποιοσδήποτε έχει υποστεί βία ή σεξουαλική παρενόχληση εκτός της διαδικασίας καταγγελίας εντός Εταιρείας μπορεί επίσης να αναζητήσει δικαιοσύνη εκτός Εταιρείας ως εξής:

α) δικαίωμα δικαστικής προστασίας,

β) προσφυγής, υποβολής καταγγελίας και αίτησης για διενέργεια εργατικής διαφορά στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της,

γ) αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του.

 

6. Κυρώσεις και πειθαρχικά μέτρα

 

Οποιοσδήποτε έχει διαπιστωθεί ότι έκανε χρήση βίας ή παρενόχλησε σεξουαλικά άλλο άτομο σύμφωνα με τους όρους αυτής της πολιτικής μπορεί να υπόκειται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες κυρώσεις:

 

§    Υποχρεωτική Γραπτή Συγγνώμη που υπόσχεται ότι τέτοια ε-    νέργεια δε θα επαναληφθεί στο μέλλον προς κανένα πρόσωπο,

§  υποχρεωτική εκπαίδευση ή συμβουλευτική συνεδρία,

§  τη σύσταση συμμόρφωσης ,

§  προφορική ή γραπτή προειδοποίηση,

§  αλλαγή θέσης , ωραρίου, τρόπου ή τόπου παροχής εργασίας

§  υποβιβασμός,

§  αναστολή εργασίας,

§   απόλυση(με επιφύλαξη της απαγόρευσης κατάχρησης δικαιώ ματος του άρθρου 281 ΑΚ).

 

Η φύση των κυρώσεων θα εξαρτηθεί από τη σοβαρότητα και την έκταση της βίας ή παρενόχλησης. Θα εφαρμοστούν κατάλληλες αποτρεπτικές κυρώσεις για να διασφαλιστεί ότι τα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης δεν αντιμετωπίζονται ως ασήμαντα. Ορισμένες σοβαρές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής βίας, θα έχουν ως αποτέλεσμα την άμεση απόλυση του καταγγελλόμενου.

7. Κακόβουλοι ισχυρισμοί

 

Όταν η Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων συμπεράνει ότι ο ισχυρισμός κατά του καταγγελλόμενου είναι κακόβουλος, ή ο Καταγγέλλων ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που υποβάλλει την καταγγελία έχει υποβάλει το παράπονο γνωρίζοντας ότι είναι ψευδές, τότε η Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων μπορεί να συστήσει στην Εκτελεστική Ομάδα Διοίκησης να λάβει μέτρα κατά του καταγγέλλοντος ή του προσώπου που υποβάλλει την καταγγελία.

 

Η προτεινόμενη ενέργεια είναι από την λίστα των ενεργειών που αναφέρονται παραπάνω ως κυρώσεις και πειθαρχικά μέτρα.

 

Η απλή διαπίστωση ότι μια καταγγελία δεν είναι τεκμηριωμένη δε σημαίνει κακόβουλη πρόθεση. Η κακόβουλη πρόθεση πρέπει να αποδεικνύεται ξεκάθαρα μέσω ξεχωριστής έρευνας και βασίζεται αποκλειστικά σε εσκεμμένες, ψευδείς κατηγορίες από τον Καταγγέλλοντα.

 

8. Προστασία από αντίποινα

 

Η Εταιρεία δεν θα αποδεχτεί αντίποινα οποιουδήποτε είδους εναντίον οποιουδήποτε προσώπου, το οποίο ενεργώντας καλή τη πίστη, αναφέρει πράξεις βίας ή παρενόχλησης. Οποιοδήποτε πρόσωπο εμπλέκεται σε τέτοιες ενέργειες, άμεσα ή έμμεσα ή ενθαρρύνει άλλους να το πράξουν, θα υπόκειται σε κατάλληλη πειθαρχική δίωξη.

 

Τα αντίποινα θα αντιμετωπίζονται ως σοβαρό παράπτωμα. Οποιοσδήποτε υποπτεύεται ή βιώνει αντίποινα θα πρέπει να το αναφέρει στον Προϊστάμενο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού. Τα αντίποινα αντιμετωπίζονται από την Εταιρεία το ίδιο σοβαρά με τη Βία και τη Σεξουαλική Παρενόχληση, ακόμη και αν δεν αποδειχθεί η αρχική καταγγελία για Βία ή Παρενόχληση.

 

9. Εμπιστευτικότητα

 

Η ταυτότητα του Θιγόμενου, του καταγγελλόμενου, των μαρτύρων, των καταθέσεων και άλλων αποδεικτικών στοιχείων που συλλέγονται κατά τη διαδικασία της έρευνας, οι συστάσεις των επιτροπών, οι ενέργειες του εργοδότη θεωρούνται εμπιστευτικό υλικό και δε θα δημοσιευθούν ούτε θα γίνουν γνωστά στο κοινό ή στα μέσα ενημέρωσης ή σε άλλα πρόσωπα στην Εταιρεία που δεν είναι απαραίτητα για την επίλυση της καταγγελίας. Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει τις ρήτρες εμπιστευτικότητας υπόκειται σε πειθαρχικά μέτρα.

 

10. Έφεση

 

Οποιοδήποτε μέρος δεν είναι ικανοποιημένο ή είναι περαιτέρω θιγμένο από την εφαρμογή ή τη μη εφαρμογή της διαδικασίας επίλυσης της καταγγελίας, μπορεί να προσφύγει στην Εκτελεστική Ομάδα Διοίκησης, εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση των συστάσεων.

 

11. Εφαρμογή αυτής της πολιτικής

 

Η Εταιρεία θα διαδώσει την πολιτική και θα την έχει διαθέσιμη για όλα τα σχετιζόμενα πρόσωπα. Η πολιτική θα θεωρηθεί ως παράρτημα του Εγχειριδίου Υπαλλήλων της ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Όλοι οι νέοι εργαζόμενοι πρέπει να εκπαιδεύονται σχετικά με το περιεχόμενο αυτής της πολιτικής ως μέρος της εισαγωγής τους στην Εταιρεία. Είναι ευθύνη κάθε διευθυντή να διασφαλίσει ότι όλοι οι υπάλληλοί του/της γνωρίζουν την πολιτική της Εταιρείας.

 

12. Έλεγχος και αξιολόγηση

 

Οι προϊστάμενοι, οι διευθυντές και οι υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση υποθέσεων σεξουαλικής παρενόχλησης θα αναφέρουν τη συμμόρφωση με αυτήν την πολιτική, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των περιστατικών, του τρόπου αντιμετώπισής τους και τυχόν συστάσεων που έγιναν. Αυτό θα γίνεται σε ετήσια βάση. Ως αποτέλεσμα αυτής της αναφοράς, η Εταιρεία θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα αυτής της πολιτικής και θα προβεί σε τυχόν αλλαγές που απαιτούνται.

13.  Ημερομηνία ισχύος

 

Αυτή η πολιτική θα ισχύει από την 5η Ιουνίου 2023 και μετά.

 

14. Χρήσιμα τηλέφωνα επικοινωνίας

 

Η Εταιρεία πληροφορεί το προσωπικό και έχει σε εμφανές σημείο τα στοιχεία των αρμοδίων διοικητικών αρχών, στις οποίες έχει δικαίωμα να προσφύγει κάθε θιγόμενο πρόσωπο (Επιθεώρηση Εργασίας, Συνήγορος του Πολίτη). Την τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών ΣΕΠΕ 1555, καθώς επίσης και για την υπηρεσία άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας να μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμμή SOS 15900.